MedCap flyttar upp till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment

MedCap flyttar till Nasdaq Stockholms Mid Cap-segment den 4 januari 2021 som är den första handelsdagen nästa år.

MedCap förvärvar och utvecklar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science i norra Europa, med potential att växa internationellt. Verksamheten bedrivs inom två områden: Medicinteknik och Specialistläkemedel. MedCap är en aktiv och långsiktig ägare med självständiga dotterbolag som drivs under sina respektive firmanamn, men där övergripande strategier och synergier tillvaratas. Bolag som blivit en del av koncernen får tillgång till resurser som är svåra att skapa i mindre bolag, nätverk och ett aktivt stöd där det stärker verksamheten. Styrningen sker huvudsakligen via de ägda bolagens styrelser utifrån en tydlig mandatfördelning, värdegrund och företagsfilosofi för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lönsamhet och tillväxt.

MedCap har haft en stark utveckling de senaste åren, har en solid finansiell ställning och goda tillväxtutsikter.

Bytet från Small Cap till Mid Cap är en följd av Nasdaqs årliga genomgång av genomsnittliga börsvärden inom de nordiska marknadssegmenten. Mid Cap-segmentet omfattar företag med ett börsvärde på mellan 150 miljoner EUR och 1 miljard EUR.

 För mer information, vänligen kontakta:

Anders Dahlberg, CEO
Telefon: +46 704 269 262
E-post:
anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.