MedCap förvärvar Swedelift

Swedelift säljer och installerar hissar för ökad tillgänglighet i bostäder och offentliga fastigheter. Bolaget har vuxit till en ledande hissleverantör inom sitt segment i Sverige.

Trident har sedan 1995 tillverkat ramper och har idag ett brett erbjudande för bostadsanpassning och ökad tillgänglighet. Förvärvet möjliggör ett starkare erbjudande till en större marknad.

Swedelifts försäljning i 2022 uppgick till 96 mSEK med ett rörelseresultat på 9,5 mSEK.

Trident betalar 47 mSEK samt justeringar för nettokassa och rörelsekapital vid tillträdet den 26 oktober 2023, samt 3 mSEK genom en säljarrevers 12 månader efter tillträdet. Utöver köpeskillingen kan en tilläggsköpeskilling utgå på upp till 10 mSEK baserat på resultatet i Swedelift fram till och med december 2024.

”Jag ser fram emot att vi med Trident och Swedlift skapar ökad tillgänglighet och fri rörlighet för fler. Med ett bredare och mer komplett erbjudande för tillgänglighet i både inomhus- och utomhusmiljöer och med ett större kund- och partnernätverk skapar vi tillväxt i både Sverige och internationellt” säger Tove Christiansson, ansvarig för MedCaps kluster inom hjälpmedel och välfärdteknik.

”Jag är stolt över Swedelifts resa och det vi åstadkommit. Att gå samman med Trident känns som ett naturligt steg då vi är två bolag med fokus på kvalitet och kundnöjdhet, med en gemensam drivkraft att alla personer med funktionshinder skall kunna fungera väl i vårt samhälle. Det här kommer bli bra för både personal, kunder och användare” säger Lars Juhlin, Verkställande Direktör och majoritetsägare i Swedelift.


Denna information är sådan som MedCap AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-26 16:15 CET.

För mer information, kontakta:

Anders Dahlberg, verkställande direktör, Telefon 46 704 269 262, e-post anders.dahlberg@medcap.se

Om MedCap:

MedCap bygger framgångsrika företag inom Life Science för att förbättra människors liv. MedCap förenar de större bolagets styrka med de mindre bolagens entreprenöriella kraft, smidighet och affärsmannaskap.

MedCap handlas under symbolen MCAP på NASDAQ Stockholm. Mer information finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.