Karl Tobieson

Född 1974
Styrelseordförande sedan december 2021.
Oberoende i förhållande till MedCap/ Större aktieägare: Nej/nej

Utbildning: Civ.ing. maskinteknik med inriktning industriell ekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

Övriga nuvarande uppdrag: VD Linc AB (publ), Styrelseordförande i Tobieson & Svennewall AB, styrelseledamot i Linc Ägande AB, Karl Tobieson AB samt BRF Hornblåsaren, styrelsesuppleant i Gram Medicin AB och OGGroup AB, likvidator i Cross Pharma AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): VD för MedCap AB (publ) 2008-2020.

Innehav: Karl Tobieson innehar 181 774 aktier (privat samt genom bolag)

Business Meeting Blurry 363X242

Styrelsens medlemmar

Läs om styrelsens medlemmar

Stockholm Blurry 363X242

Styrelsens arbete

Läs mer om styrelsens arbete

Speaker 363X242

Ledningens medlemmar

Läs mer om ledningens medlemmar