Bild på Lena Söderström som ler

Lena Söderström

Född 1960
Styrelseledamot sedan maj 2022.
Oberoende i förhållande till MedCap/ Större aktieägare: Ja/Ja

Utbildning: Kandidatexamen i medicinsk vetenskap samt en Executive MBA från Uppsala universitet.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande för SLU Holding AB, Inficure Bio AB och Deversify AB samt styrelseledamot i Agricam AB, Uppsala universitet Invest AB, Dicot AB, Stockholms handelskammare och Biomedical Bonding AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Trettio års erfarenhet från ledande befattningar inom internationella läkemedels- och medicinteknikbolag. Erfarenhet inkluderar affärsutveckling, internationell marknadsföring och tillverkning. Tidigare varit VD för exempelvis Senzime AB, Isconova AB och Kibion AB

Innehav:  Lena Söderström innehar inga aktier i MedCap AB (publ)

Business Meeting Blurry 363X242

Styrelsens medlemmar

Läs om styrelsens medlemmar

Stockholm Blurry 363X242

Styrelsens arbete

Läs mer om styrelsens arbete

Speaker 363X242

Ledningens medlemmar

Läs mer om ledningens medlemmar