Anna Törner

Född 1963

Styrelseledamot sedan maj 2022.

Oberoende i förhållande till MedCap/ Större aktieägare: Ja/ja

Utbildning: MSc Pharm och MSc Matematisk statistik, PhD Medical Science Karolinska Institutet.

Övriga nuvarande uppdrag:Business Director SDS MedteQ/SDS Life Science.
Styrelseordförande för Arendi AB och SDS MedteQ AB. Styrelseledamot i Respiratorius AB (publ), AT Statistics AB, Jonas & Kollegor AB (incitamentsbolag för anställda i SDS Life Science och SDS MedteQ) och SDS Life Science AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Anställningar på regulatoriska myndigheter, läkemedelsföretag och inom akademi. Grundare av SDS Life Science 2012, konsultbolag med fokus på läkemedelsutveckling och statistik och SDS MedteQ 2020, konsultbolag med fokus på medicinteknik. Genomgående teman i arbetsliv har varit regulatory affairs, statistik, ledarskap och entreprenörskap.

Innehav: Anna Törner innehar inga aktier i MedCap AB (publ)

Business Meeting Blurry 363X242

Styrelsens medlemmar

Läs om styrelsens medlemmar

Stockholm Blurry 363X242

Styrelsens arbete

Läs mer om styrelsens arbete

Speaker 363X242

Ledningens medlemmar

Läs mer om ledningens medlemmar