Anders Dahlberg

Född 1976
Verkställande direktör sedan 2020.

Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi, Chalmers Tekniska Högskola.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande/VD Atacama AB.

Tidigare befattningar (senaste fem åren): Chef för affärsutveckling och M&A, Aleris Group; VD, Aleris Omsorg AB; Partner, Applied Value

Innehav: Anders Dahlberg innehar 19 459 aktier samt 75 000 teckningsoptioner i MedCap AB (publ) genom bolag.

Blurrydesktop 363X242

Ledningens medlemmar

Läs om ledningens medlemmar

Fält 363X242

Ledningens arbete

Läs mer om ledningens arbete

Business Meeting Blurry 363X242

Styrelsens medlemmar

Läs mer om styrelsens medlemmar