Speaker

Pressmeddelanden

Första Kvartalet januari - mars ·       Koncernens nettoomsättning uppgick till 199,8 (182,6) MSEK, en ökning med 9 procent. ·       Koncernens EBITDA uppgick till 41,0 (22,3) MSEK, en ökning med 84 procent*. ·       EBITDA-marginalen uppgick till 21 (12) procent. ·       Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 19,0 (11,0) MSEK. ·       Resultat per aktie uppgick till 1,2 (0,6) SEK. ·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,5 (25,5) MSEK. *IFRS 16 justeringen på EBITDA är 6,1 MSEK i första kvartalet.

Aktieägarna i MedCapAB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 maj 2019, kl. 16.00 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

Fjärde kvartalet oktober - december ·       Koncernens nettoomsättning uppgick till 187,7 (173,2) MSEK, en ökning med 8 procent. ·       Koncernens EBITDA uppgick till 17,0 (16,3) MSEK, en ökning med 4 procent. ·       EBITDA-marginalen uppgick till 9 (9) procent. ·       Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 1,2 (-3,2) MSEK. ·       Resultat per aktie uppgick till -0,7 (-0,4) SEK. ·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,6 (43,2) MSEK. Tolv månader januari - december ·       Koncernens nettoomsättning uppgick till 709,0 (595,8) MSEK, en ökning med 19 procent. Exklusive förvärv ökade nettoomsättning med 8 procent. ·       Koncernens EBITDA uppgick till 77,6 (58,8) MSEK, en ökning med 32 procent.       ·       EBITDA-marginalen uppgick till 11 (10) procent. ·       Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 26,4 (15,1) MSEK. ·       Resultat per aktie uppgick till 0,0 (0,4) SEK. ·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88,1 (93,3) MSEK. ·       Från och med detta räkenskapsår redovisas segmentet Läkemedelshandel som verksamhet under avveckling.