Speaker

Pressmeddelanden

MedCap AB (publ) har hållit extra bolagsstämma den 9 december 2021. Nedan följer en sammanfattning av stämmans beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till stämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.medcap.se. 

Aktieägarna till MedCap AB (publ), org. nr 556617-1459, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 9 december 2021 kl.14.00 hos bolaget på Råsundavägen 4 i Solna. 

MedCap meddelar att Henrik Blomquist avgår som ledamot i MedCaps styrelse.