Speaker

Pressmeddelanden

ANDRA KVARTALET APRIL - JUNI ·      Koncernens nettoomsättning uppgick till 186,4 (173,0) MSEK, en ökning med 8 procent. ·      Koncernens EBITDA uppgick till 36,3 (18,5) MSEK, en ökning med 96 procent*. ·      EBITDA-marginalen uppgick till 20 (11) procent. ·      Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 13,8 (4,8) MSEK. ·      Resultat per aktie uppgick till 1,0 (0,0) SEK. ·      Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,1 (4,8) MSEK. HALVÅRET JANUARI - JUNI ·      Koncernens nettoomsättning uppgick till 386,2 (355,6) MSEK, en ökning med 9 procent. ·      Koncernens EBITDA uppgick till 77,3 (40,9) MSEK, en ökning med 89 procent*. ·      EBITDA-marginalen uppgick till 20 (12) procent. ·      Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 32,8 (15,8) MSEK. ·      Resultat per aktie uppgick till 2,3 (0,6) SEK. ·      Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 46,6 (30,3) MSEK. *IFRS 16 justeringen på EBITDA är 6.4 MSEK i andra kvartalet och 12,5 MSEK för perioden januari-juni 2019.

Första Kvartalet januari - mars ·       Koncernens nettoomsättning uppgick till 199,8 (182,6) MSEK, en ökning med 9 procent. ·       Koncernens EBITDA uppgick till 41,0 (22,3) MSEK, en ökning med 84 procent*. ·       EBITDA-marginalen uppgick till 21 (12) procent. ·       Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 19,0 (11,0) MSEK. ·       Resultat per aktie uppgick till 1,2 (0,6) SEK. ·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 37,5 (25,5) MSEK. *IFRS 16 justeringen på EBITDA är 6,1 MSEK i första kvartalet.