Speaker

Pressmeddelanden

Aktieägarna i MedCapAB (publ), ”Bolaget”, kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 maj 2019, kl. 16.00 på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm.

Fjärde kvartalet oktober - december ·       Koncernens nettoomsättning uppgick till 187,7 (173,2) MSEK, en ökning med 8 procent. ·       Koncernens EBITDA uppgick till 17,0 (16,3) MSEK, en ökning med 4 procent. ·       EBITDA-marginalen uppgick till 9 (9) procent. ·       Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 1,2 (-3,2) MSEK. ·       Resultat per aktie uppgick till -0,7 (-0,4) SEK. ·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 21,6 (43,2) MSEK. Tolv månader januari - december ·       Koncernens nettoomsättning uppgick till 709,0 (595,8) MSEK, en ökning med 19 procent. Exklusive förvärv ökade nettoomsättning med 8 procent. ·       Koncernens EBITDA uppgick till 77,6 (58,8) MSEK, en ökning med 32 procent.       ·       EBITDA-marginalen uppgick till 11 (10) procent. ·       Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 26,4 (15,1) MSEK. ·       Resultat per aktie uppgick till 0,0 (0,4) SEK. ·       Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 88,1 (93,3) MSEK. ·       Från och med detta räkenskapsår redovisas segmentet Läkemedelshandel som verksamhet under avveckling.

Tredje kvartalet juli - september · Koncernens nettoomsättning uppgick till 165,7 (138,1) MSEK, en ökning med 20 procent. Exklusive förvärv ökade nettoomsättning med 12 procent. · Koncernens EBITDA uppgick till 19,8 (14,9) MSEK, en ökning med 32 procent. · EBITDA-marginalen uppgick till 12 (11) procent. · Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 9,4 (3,7) MSEK. · Vinst per aktie uppgick till 0,1 (0,3) SEK. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,2 (6,4) MSEK. Nio månader januari - september · Koncernens nettoomsättning uppgick till 521,3 (422,6) MSEK, en ökning med 23 procent. Exklusive förvärv ökade nettoomsättning med 12 procent. · Koncernens EBITDA uppgick till 60,6 (42,6) MSEK, en ökning med 43 procent.       · EBITDA-marginalen uppgick till 12 (10) procent. · Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 25,2 (18,3) MSEK. · Vinst per aktie uppgick till 0,7 (0,9) SEK. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66,5 (50,2) MSEK. · Från och med detta räkenskapsår redovisas segmentet Läkemedelshandel som verksamhet under avveckling.