Speaker

Pressmeddelanden

Tredje kvartalet juli - september · Koncernens nettoomsättning uppgick till 165,7 (138,1) MSEK, en ökning med 20 procent. Exklusive förvärv ökade nettoomsättning med 12 procent. · Koncernens EBITDA uppgick till 19,8 (14,9) MSEK, en ökning med 32 procent. · EBITDA-marginalen uppgick till 12 (11) procent. · Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 9,4 (3,7) MSEK. · Vinst per aktie uppgick till 0,1 (0,3) SEK. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 36,2 (6,4) MSEK. Nio månader januari - september · Koncernens nettoomsättning uppgick till 521,3 (422,6) MSEK, en ökning med 23 procent. Exklusive förvärv ökade nettoomsättning med 12 procent. · Koncernens EBITDA uppgick till 60,6 (42,6) MSEK, en ökning med 43 procent.       · EBITDA-marginalen uppgick till 12 (10) procent. · Resultatet efter skatt från kvarvarande verksamheter uppgick till 25,2 (18,3) MSEK. · Vinst per aktie uppgick till 0,7 (0,9) SEK. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66,5 (50,2) MSEK. · Från och med detta räkenskapsår redovisas segmentet Läkemedelshandel som verksamhet under avveckling.